Akademikerförbundet SSR


Akademikerförbundet SSR är en fackorganisation som samlar samhälls- och välfärdsutvecklare inom ett och samma förbund. Förbundet beskriver sig själva som Sveriges ledande förbund för samhällsvetare. För att kunna bli medlem i förbundet behöver du vara student eller arbeta inom beteendevetenskap, ekonomi, folkhälsovetenskap, personalvetenskap eller socialt arbete. Du behöver även inneha en universitetsexamen om minst 180 högskolepoäng.

Som medlem hjälper du förbundet att kunna förhandla fram kollektivavtal som gagnar både dig och dina kollegor. Förbundet förhandlar vid flertalet tillfällen själv och ibland ihop med SACO. Som medlem har du även rätt att utnyttja SSR-direkt. SSR-direkt är en telefon- och e-postservice där representanter från förbundet svarar på dina yrkesrelaterade frågor. De kvalificerade och erfarna representanterna svarar på bland annat frågor om lönenivåer samt juridiska spörsmål. Som medlem har du alltid rätt till förhandlingshjälp och rättshjälp. Förbundet driver vid skrivande stund inte någon egen A-kassa, du rekommenderas dock att gå med i Akademikernas A-kassa för att få ett heltäckande skydd mot oförutsedda händelser såsom bland annat arbetsbrist med påföljande arbetslöshet.

Som medlem får du ta del av en inkomstförsäkring som kompletterar den vanliga A-kassan om du tjänar över ett visst belopp. Förbundet erbjuder även dig råd och stöd vid den inledande fasen i karriären, detta via bland annat CV-granskning samt granskning av ditt personliga brev. För att få mer information om detta förbund – klicka här.

A-kassa

Akademikerförbundet SSR ingår i SACO och erbjuder därför medlemskap i a-kassan via Akademikernas a-kassa, eller AEA. A-kassetaket är för närvarande 25 025 kronor vilket innebär att du får ut cirka 20 000 kronor efter skatt m du har en månadslön som matchar eller överskrider detta tak. AEA har en månadskostnad på 100 kronor som inte ingår i Akademikerförbundets SSR:s ordinarie medlemsavgift. För att kunna ta del av den inkomstförsäkring som SSR erbjuder är ett medlemskap i a-kassan obligatoriskt.

Akademikernas a-kassa

Medlemsavgift: 100 kronor

Inkomstförsäkring

När du är medlem i Akademikerförbundet SSR ingår en förmånlig inkomstförsäkring i den medlemsavgift du betalar. Denna försäkring ger dig 80 procent av din lön i cirka 7 månader. Taken för den ersättningsgrundande månadslönen är 100 000 kronor. Inkomstförsäkringen gäller även om du själv väljer att säga upp dig, dock får du vid dessa fall vänta cirka 45 dagar innan inkomstförsäkringen betalar ut pengar till dig. Detta då A-kassan pausas i cirka 45 dagar om du själv skulle välja att avsluta din tjänstgöring. Vid samband med att du tar ut din inkomstförsäkring erbjuds du även karriärcoachning.

En förutsättning för att du ska kunna tillgodoräkna dig ersättning från inkomstförsäkringen är att du ska ha varit medlem i förbundet i över 18 månader innan du blev av med ditt arbete. Du kan dock tillgodoräkna dig den tid du varit medlem som student – vilket kan betraktas som extra generöst. Inkomstförsäkringen ger dig ett bra skydd i 140 dagar om du skulle bli arbetslös.

Du erbjuds komplettera den inkomstförsäkring som ingår i ditt medlemskap genom att teckna en tilläggsförsäkring tillsammans med samarbetspartnern Folksam. Antalet utbetalningsdagar förlängs vid dessa fall från 140 till 300 dagar. Detta kan vara extra skönt vid till exempel lågkonjunkturer då många blir av med sina respektive jobb. Priset för den extra inkomstförsäkringen kan beskrivas som relativt fördelaktigt – i synnerhet om du har en relativt genomsnittlig månadslön. Priset för försäkringstagare som tjänar mellan 21 000 till 36 000 kronor är för närvarande mellan 35 till 70 kronor per månad. Avgiften ökar löpande utefter månadslönens storlek – om du tjänar 75 000 till 80 000 kronor per månad når du taket och betalar 211 kronor per månad för den extra inkomstförsäkringen.

Inkomstförsäkring: Bas

Skyddar månadsinkomster upp till 100 000 kronor

Betalar ut inkomstersättning i upp till 140 dagar

Ingår i månadsavgiften

Kvalifikationstid: 18 månader

Inkomstförsäkring: Tillägg

Skyddar månadsinkomster upp till 80 000 kronor

Betalar ut inkomstersättning i upp till 300 dagar

35 – 218 kronor per månad

Medlemsförsäkringar

Som nybliven medlem i Akademikerförbundet SSR ingår två försäkringar utan kostnad i tre månader. Dessa är olycksfallsförsäkring och en livförsäkring med ett totalt skydd på 300 000 kronor. Efter att friperioden fortskridit tar du själv ställning till om dessa tjänster är värda att behålla. Övriga förmånliga försäkringar erbjuds även såsom barn-, bil-, och graviditetsförsäkringar. Detta genom den oberoende försäkringsförmedlaren Akademikerförsäkring som i sin tur drivs av flertalet SACO-förbund, varav Akademikerförbundet ingår.

+ Bilförsäkring (tillägg)

+ Barnförsäkring (tillägg)

+ Gravidförsäkring (tillägg)

+ Livförsäkring (ingår i 3 månader)

+ Olycksfallsförsäkring (ingår i 3 månader)

+ Sjukförsäkring (tillägg)

Medlemsförmåner

Du får som medlem tillgång till SACO-lönesök samt möjlighet att boka stugor till förmånliga priser i bland annat Nice på franska Rivieran. Spanska solkusten och Jämtland är ytterligare exempel på platser där rabatterat boende erbjuds. Förutom detta erbjuds även karriärstöd samt rabatt på juridisk rådgivning ej kopplad till din profession, detta via Avtal 24. Förmånliga bolån-, banklån- och förmånligt pensionssparande medges tack vare ditt medlemskap.

+ Bolån

+ Medlemslån

+ Medlemsrabatter

+ Medlemstidning

+ Rabatt på familjejuridiska tjänster

Stöd inom- och utanför yrkeslivet

Förutom framförhandlandet av kollektivavtal samt de försäkringar som erbjuds kan du även ta del av ytterligare förmåner som medlem i akademikerförbundet. Du kan alltid få råd och stöd via tjänsten SSR-direkt. Dessa hjälper dig med allt från juridiska spörsmål till löneförhandlingar. Frågor kan ställas via både mail och telefon, dock rekommenderas telefon då många frågor kräver en snabbare dialog. Akademikerförbundet SSR erbjuder tillgång till ett onlineforum där du kan diskutera med både förbundspersonal och övriga medlemmar.

+ Pensionsrådgivning

+ Karriärtjänster

+ SACO-lönesök

+ Juridiskt, yrkesmässigt stöd

+ Personlig rådgivning

+ Onlinebaserat diskussionsforum

+ Kompetensutveckling och utbildningar

Tillgänglighet och bredd

Akademikerförbundet SSR har representanter som avhjälper alla yrkeskategorier. Det vill säga arbetslösa, studenter, egenföretagare och chefer. Tack vare tjänsten SSR-direkt kan du snabbt och enkelt nå en representant som svarar på det du önskar få hjälp med eller veta mer om. Representanterna har specifika kompetensområden som de specialiserar sig mot och erbjuder tillsammans ett riktigt bra tjänsteerbjudande riktat mot förbundets medlemmar. SSR-direkt nås mellan 08.30 och 17.00. Vid sommarmånaderna och helgdagar kan öppettiderna dock variera något.

+ Yrkesverksamma inkluderas

+ Egenföretagare inkluderas

+ Chefer inkluderas

+ Studenter inkluderas

+ Snabba svar ges och öppettiderna är generösa

+ God lokal och central närvaro