Byggarbetaren som fick tillbaka sitt jobb


Ett inledande exempel är direkt hämtat från en av sidans upphovsmäns tidigare yrkesliv som tillsvidareanställd byggarbetare. En kollega på en arbetsplats miltals ifrån min hade ofta en annorlunda och lite egen framtoning. Han kom dock alltid i tid, var trevlig och utförde alltid ett fullgott arbete. Av anledningar som inte kan tas upp här blev han dock osams med delar av byggplatsens ledning och historien slutade med att han sparkades utan saklig grund.

Då den avlägsna kollegan var medlem i facket kom förhandlare från förbundet till orten och förde hans talan gentemot arbetsgivaren. Då arbetsgivaren inte kunde ange varför byggarbetaren hade fått sparken och ingen dokumentation fanns gällande uppsägningen tilläts fackets förhandlare diktera villkoren. Den nyligen uppsagda kollegan fick inte bara tillbaka sitt jobb utan fick själv välja var denne ville arbeta. Han fick även ersättning för den tid han inte tilläts arbeta alls.

Utan facklig hjälp hade det vid detta tillfälle varit svårt för min före detta kollega att hävda sig – även om han hade rätt i sak. Det hade även blivit dyrt att på egen hand söka juridisk hjälp. Om inte facket hade funnits till hjälp hade byggarbetaren sannolikt helt sonika fått sparken och blivit utan den ersättning han nu fick rätt till.